Naprapati

NAPRAPATI

Manipulation

Manipulation
I syfte att normalisera funktionen i en rygg- eller extremitetsled hos en patient tar naprapaten grepp med sina händer över leden. För att vara specifik, och därmed kunna ha ett så litet rörelseutslag som möjligt, blockerar naprapaten med sina händer alla rörelser som inte är önskvärda i både den aktuella leden och i övriga leder som annars skulle kunna påverkas. Naprapatens handrörelser avslutas med ett snabbt tryck, en impuls, som går utöver gränsen för ledens fysiologiska rörlighet, dock utan att överskrida det anatomiska ytterläget.

Mobilisering

Mobilisering
I syfte att normalisera funktionen i en rygg- eller extremitetsled använder naprapaten, som alternativ till manipulationen, mobilisering. Naprapaten tar även här grepp med sina händer över leden och blockerar oönskade rörelser i aktuell led och i övriga leder. Önskad rörelse tas sedan ut inom eller vid den fysiologiska gränsen för leden, utan att någon impuls läggs till. Patienten får dessutom själv delta aktivt i ett isometriskt motarbete med de muskler som förhindrar önskad rörelse. Därigenom dras nytta av senspolarnas hämmande verkan på muskeltonus vid den efterföljande avslappningen, då den önskade rörelsen passivt tas ut.

Stötvåg / Shockwave

Stötvåg / Shockwave
Har man fått tex. en hälsena undersökt där man ser kärlinväxt i senan kan man med stötvågsmaskinen behandla detta besvär på ett bra sätt. Detta jobbar vi alla med på kliniken. Minskar besvär i ömmande senor
Ökar cirkulation i muskler.

Dry needling

Dry needling

Triggerpunkter

Triggerpunkter
Triggerpunkter. Genom att lägga ett tryck på en specifik punkt i muskeln kan man få den att slappna av, ofta tillsammans med flera andra behandlingsmetoder som massage, tens, manipulation mfl.

Muskeltöjning

Muskeltöjning
Behöver man öka rörlighet i muskler och leder kan stretch vara ett bra sätt. Stretch kan göra att musklerna blir mer elastiska och ditt rörelseomfång kan öka. Fråga oss om rörlighet när vi ses.

Massage

Massage
Behandlingsmetoden massage är en bra teknik för att mjuka upp en spänd muskel. 
I syfte att normalisera spänningstillstånd i muskler använder naprapater klassisk massage. I klassisk massage används olika väl beprövade och vedertagna grepp som strykningar, knådningar, friktioner, kantningar och saxningar för att till exempel öka cirkulationen, men även för att töja i både muskler och bindväv. Massagen fungerar utmärkt för att bryta den onda cirkel en spänd muskel befinner sig i, men är för naprapaten även ett viktigt instrument i att för- och efterbehandla såväl manipulations- och mobiliseringsbehandling som muskeltöjning.

Rehab och Träning

Rehab och Träning
Efter grundprincipen att skapa en balans mellan styrka och rörlighet för patienten utformas individuella träningsprogram. I syfte att behandla underliggande orsaker till de funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen som behandlas utformar naprapaten individuella träningsprogram till sina patienter. Den träning som används är mycket varierande. Muskelträning i olika former, konditionsträning och hemtöjningsövningar ingår i programmen.
Träningsprogrammen används i både förebyggande och rehabiliterande syfte. Grundprincipen är att skapa en för patienten god balans mellan styrka och rörlighet.
I rehabiliterande och förebyggande syfte ger också naprapaten råd för att förbättra patientens arbetsställning och/eller teknik.

Idrottslig rehabilitering

Idrottslig rehabilitering
Fler och fler naprapater arbetar regelbundet med såväl förebyggande som rehabiliterande träning. Utbildningsmässigt har också fler naprapater breddat sin kompetens inom detta område. Att rehabilitera en person kan innebära allt ifrån en idrottslig rehabilitering efter knäskada till att återfå en person i arbete med både fysiologiska och psykologiska aspekter. Vi ser allt oftare naprapater i idrottsliga sammanhang. Många elitidrottsklubbar inom fotboll, innebandy, ishockey m fl väljer att använda sig av naprapatens kunskaper.

Elektromedicin

Elektromedicin
Som ett komplement till massage, manipulation, mobilisering, stretch mm använder naprapaten av elektromedicin i olika former. Elektromedicin kan användas antingen för att få muskler att slappna av eller för att få muskler att arbeta.